švietimas ir savarankiškumas

Kviečiame dalyvauti seminaruose, mokytis būti savarankiškiems ir palaikyti vienas kitą.
Birželio 22 d. Klaipėdoje vyko seminarijos amžiaus jaunimui skirtas renginys – pasibaigus mokslo metams seminariją lankęs jaunimas buvo apdovanotas diplomais.
Bažnyčia visomis išgalėmis stengiasi padėti savo nariams siekti karjeros bei turėti daugiau galimybių aprūpinti savo šeimas.