vadovai

Sesuo Bonė H. Kordon ir sesuo Šeron Jubenk atsiuntė vaizdo įrašus vildamosi, kad Krašto seserys galės išgirsti šias žinias ir pajusti jų meilę.
Naująją krašto prezidentūrą sudarys vyresnysis Kristofelis Goldenas, vyresnysis Hansas Teodoras Boumas ir vyresnysis Kirilas Pochilka
Tikra tiesa ramina ir guodžia
Prezidentas Raselas M. Nelsonas kviеčia žmones visame pasaulyje kovo 29 d. pasninkauti dėl išvadavimo nuo COVID-19 pandemijos.
Šie metai bus įsimintini. Raginame jus reikšmingai prisidėti dalijantis žinia apie besitęsiantį Gelbėtojo Evangelijos sugrąžinimą.
Rytų Europos krašto prezidentūra, krašto septyniasdešimties nariai