vadovų žinia

Vyresnysis Dyteris F. Uchtdorfas sako, kad meilė yra tiltas, jungiantis jį su Gelbėtoju Jėzumi Kristumi
Vyresnysis Holandas išsako savo susižavėjimą seminarijos ir instituto studentais, kurie rodo stiprybę, gebėjimą prisitaikyti ir viltį, studijuodami namuose
Tai, kad negalime vykti į šventyklą, nekeičia galimo šventyklos poveikio mūsų gyvenime.
Nebijokite. Nepasiduokite. Ateitis yra šviesi!
Savo krūtinėje, savo širdyje, pajaučiau tai, ko niekada nepamiršiu.
Dažnesni socialiniai kontaktai su draugais ir šeima padeda daugiau kalbėti apie tai, ką galvojame ir kuo viliamės. Kažkaip šie sunkūs laikai padėjo mums atviriau kalbėti apie savo sielos jausmus.
Kaip jūs priimate raginimą #JoKlausyk? Anot vyresniojo Gongo mes galime išgirsti Viešpaties baldą ir pajusti Jo meilę tarnaudami kitiems asmeniškai.
Jį girdžiu, kai iš visų jėgų stengiuosi vadovautis Šventosios Dvasios nurodymais.
Kaip per pasaulinę pandemiją dalytis Evangelija? Vyresnysis Dyteris F. Uchtdorfas kalba apie misionierių kūrybingumą, parodytą šiais sunkiais laikais.
Kreipimasis į Lietuvos skyrių narius dėl susirinkimų
Sakramento priėmimas yra šventa ir pašventinanti privilegija. Tai darydami galime pasisemti daugiau Viešpaties galios.
Sesuo Džina B. Bingam klauso Jėzaus Kristaus per šiltą patikinimą, kad ji elgiasi teisingai