vadovų žinia

Vyresniojo Kyryl Pochylko pasisakymas apie tai tai, kaip turime būti dėkingi už viską, ką turime mūsų gyvenimuose. Labiausiai galime dėkoti Dievui, mūsų dvasių Tėvui, dėl kurio esame broliai ir seserys – viena didelė pasaulinė šeima.
Per Kalėdas negalime padaryti nieko svarbesnio, kaip sutelkti dėmesį į Gelbėtoją ir į Jo gyvenimo reikšmingumo kiekvienam iš mūsų dovaną
Jėzus Kristus gyveno būdamas dėkingas Dievui. Galite sekti Jo pavyzdžiu atpažindami savo palaiminimus ir reikšdami dėkingumą.
Kaip jūs priimate raginimą #JoKlausyk? Vyresnysis Džefris R. Holandas siūlo pabandyti melstis balsu
Kaip jūs priimate raginimą #JoKlausyk? Vyresnysis Renlandas sako, kad jam asmeninės, niekam nematomos, pasišventimo išraiškos padeda geriau girdėti Dvasios kuždesius.
Vyresnysis Dyteris F. Uchtdorfas sako, kad meilė yra tiltas, jungiantis jį su Gelbėtoju Jėzumi Kristumi
Vyresnysis Holandas išsako savo susižavėjimą seminarijos ir instituto studentais, kurie rodo stiprybę, gebėjimą prisitaikyti ir viltį, studijuodami namuose
Tai, kad negalime vykti į šventyklą, nekeičia galimo šventyklos poveikio mūsų gyvenime.
Nebijokite. Nepasiduokite. Ateitis yra šviesi!
Savo krūtinėje, savo širdyje, pajaučiau tai, ko niekada nepamiršiu.
Dažnesni socialiniai kontaktai su draugais ir šeima padeda daugiau kalbėti apie tai, ką galvojame ir kuo viliamės. Kažkaip šie sunkūs laikai padėjo mums atviriau kalbėti apie savo sielos jausmus.
Kaip jūs priimate raginimą #JoKlausyk? Anot vyresniojo Gongo mes galime išgirsti Viešpaties baldą ir pajusti Jo meilę tarnaudami kitiems asmeniškai.