vadovų žinia

Jį girdžiu, kai iš visų jėgų stengiuosi vadovautis Šventosios Dvasios nurodymais.
Kaip per pasaulinę pandemiją dalytis Evangelija? Vyresnysis Dyteris F. Uchtdorfas kalba apie misionierių kūrybingumą, parodytą šiais sunkiais laikais.
Kreipimasis į Lietuvos skyrių narius dėl susirinkimų
Sakramento priėmimas yra šventa ir pašventinanti privilegija. Tai darydami galime pasisemti daugiau Viešpaties galios.
Sesuo Džina B. Bingam klauso Jėzaus Kristaus per šiltą patikinimą, kad ji elgiasi teisingai
Sesuo Bonė H. Kordon ir sesuo Šeron Jubenk atsiuntė vaizdo įrašus vildamosi, kad Krašto seserys galės išgirsti šias žinias ir pajusti jų meilę.
Prezidentas Nelsonas siunčia paguodos žinią, tebesitęsiant pastangoms apsaugoti mūsų bendruomenes nuo COVID-19 pandemijos. Jis kalba apie ramybę, kuri ateina tik per Jėzų Kristų.
Kaip galime išgirsti Viešpaties balsą? Kaip galime Jį geriau ir dažniau girdėti?
Prezidentas Raselas M. Nelsonas kviеčia žmones visame pasaulyje kovo 29 d. pasninkauti dėl išvadavimo nuo COVID-19 pandemijos.
Šie metai bus įsimintini. Raginame jus reikšmingai prisidėti dalijantis žinia apie besitęsiantį Gelbėtojo Evangelijos sugrąžinimą.
2019 m. tikslai. Rytų Europos krašto prezidentūros vaizdo kreipimasis į narius
2019 m. tikslai. Rytų Europos krašto prezidentūros vaizdo kreipimasis į apygardos ir skyrių vadovus