Krašto vadovų žinia 

Tarpininko misija

Kristus [yra] „tobulesnės […] Sandoros tarpininkas“. Ši sandora leidžia patenkinti ir teisingumo, ir gailestingumo reikalavimus. 

Misja mediatora
Vyresnysis Roseveltt Teixeira, Žaliasis Kyšulys
Vyresnysis Roseveltas Teišeira, Žaliasis Kyšulys Krašto septyniasdešimties narys

Anglų kalbos žodis mediator yra kilęs iš lotynų kalbos ir reiškia tarpininką, taikytoją.

Mūsų žemiškajame gyvenime pasitaiko atvejų, pavyzdžiui, versle, perkant arba nuomojant namą ar automobilį, taip pat kilus prieštaravimams, kai prireikia tarpininko.

Kad tarpininkavimo procesas būtų sėkmingas, tarpininkas turi būti neutralus, sąžiningas, nešališkas ir užtikrinti, kad nė vienos iš dalyvaujančių šalių teisės nebūtų pažeistos.

Įgyvendindamas laimės planą, Viešpats parūpino mums žemiškąjį gyvenimą. Mūsų gimimas yra anksčiau padaryto pasirinkimo rezultatas ir labai svarbus mūsų amžinosios pažangos žingsnis.

Mūsų mirtingasis gyvenimas, kurį riboja laikas, yra trumpas, ir su kiekviena diena jis vis trumpėja. Tačiau jis labai svarbus mūsų išgelbėjimui, nes leidžia mums kasdien priimti sprendimus, kurie mus artina prie Dangiškojo Tėvo arba atitolina nuo Jo.

Iš karaliaus Benjamino sužinome, kad „prigimtinis žmogus yra Dievo priešas ir toks buvo nuo Adomo nuopuolio, ir bus per […] amžius, nebent jis pasiduos Šventosios Dvasios vilionėms“ (Mozijo 3:19). Vien tik savo pastangomis, būdami kūniškos prigimties ir be pagalbos, negalime pasiekti šio gyvenimo tikslo.

Król Beniamin

Mus nuolat traukia dvi priešingos jėgos: viena vilioja daryti gera, o kita – bloga. „Todėl Viešpats Dievas davė žmogui veikti savo nuožiūra. Taigi žmogus negalėtų veikti savo nuožiūra, jei nebūtų viliojamas vieno ar kito“ (2 Nefio 2:16).

Viešpats puikiai žino šio mirtingojo gyvenimo sunkumus. Jis žino mūsų silpnybes ir stiprybes, Jis žino, kad rinkdamiesi klysime ir būtent dėl to Jis parūpino tarpininką.

„Nes yra vienas […] Dievo ir žmonių Tarpininkas“ (1 Timotiejui 2:5). Šis tarpininkas yra Jėzus Kristus, Jis yra mūsų sandoros su Tėvu tarpininkas. Būtent per Jį mes einame pas Dangiškąjį Tėvą.

Kristus [yra] „tobulesnės […] Sandoros tarpininkas“ (Hebrajams 8:6). Ši sandora leidžia patenkinti ir teisingumo, ir gailestingumo reikalavimus.

Dėl Jėzaus Kristaus, užtarusio mus dėl mūsų nuodėmių, Apmokėjimo turime galimybę atgailauti ir įvykdyti visus sandoros reikalavimus. Jis padarė sandorį įmanomą.

Mūsų Viešpats dėl savo begalinės išminties parūpino mums po vieną dieną, suskirstytą į 24 valandų laikotarpius; kiekviena diena yra nauja diena, nauja galimybė, atgimimas.

Kiekvienos dienos pabaigoje galime apmąstyti savo veiksmus, nuolankiai melsdamiesi, atnešti Viešpačiui savo kasdienes pastangas, sunkumus, padėkoti ir paprašyti Jo pagalbos naujai dienai. Kiekviena diena yra atgimimas: gauname naują galimybę rinktis tai, kas teisu, ir būti šiek tiek geresni, nei buvome praėjusią dieną.


Koks nuostabus palaiminimas yra žinoti ir pajusti, kad nuoširdžiai atgailaudami galime išsivaduoti iš savo nuodėmių.


Jezusa Chrystusa

Viešpats žino, kad be Jo, mūsų Mokytojo Jėzaus Kristaus, amžinojo Aukščiausiojo Tarpininko, pagal planą mūsų gyvenime kartais prireiks ir kitų tarpininkų, esančių visai šalia. Taigi šiomis pastarosiomis dienomis Jis atkūrė savo Bažnyčią ant pranašų ir apaštalų, kurie turi visus kunigystės raktus, ir vietinių vadovų, kurie mums padeda, pamato.

Svarbiausia, žinau, kad mūsų didysis tarpininkas yra mūsų Gelbėtojas Jėzus Kristus. Koks nuostabus palaiminimas yra žinoti ir pajusti, kad nuoširdžiai atgailaudami galime išsivaduoti iš savo nuodėmių.

Žinau, kad, net jei mūsų gyvenime viskas žlugtų, net jei būtume skriaudžiami ar persekiojami, net iki mirties, mūsų tarpininkas Jėzus Kristus nenuvils. Visiškai Juo pasitikiu. Žinau, kad Jis užtikrins ir garantuos, jog visos mūsų teisės, palaiminimai ir privilegijos galiausiai bus išsaugotos ir mes nugalėsime. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.