Menininkai kviečiami teikti darbus 11-ajam Tarptautiniam meno konkusui

Muziejus

PDŠ menininkai visame pasaulyje kviečiami teikti savo naujus meno kūrinius 11-ajam Tarptautiniam meno konkursui, kurį remia Bažnyčios istorijos muziejus (angl. Church History Museum), esantis Solt Leik Sityje, Jutos valstijoje.

Dalyvauti kviečiami visi 18-os metų ir vyresni Bažnyčios nariai.

Meno konkurso, kuris rengiamas kas trejus metus, tema – Tikėjimo apmąstymas: „Prisimenu Viešpaties darbus, Tavo senovėje darytus stebuklus; apgalvoju visą Tavo darbą, kalbu apie Tavo veiksmus. Dieve, šventas yra Tavo kelias! Kuris dievas yra toks didis, kaip mūsų Dievas? (Psalmyno 77:11–13).

Pagal konkurso taisykles, paskelbtas interneto svetainėje history.lds.org, „pagrindinis šio projekto tikslas yra suteikti progą Pastarųjų Dienų Šventųjų menininkams būti pastebėtiems ir padėti plėsti Bažnyčios istorijos muziejaus meno kolekciją įsigyjant atrinktus darbus už išmokamą premiją. Daug plačiai žinomų Pastarųjų Dienų Šventųjų autorių meno kūrinių atrasta būtent šiuose meno konkursuose.“

Kviečiame savo darbus šiam konkursui pateikti nuo 2018 m. vasario 1 iki birželio 1 d. Komisija atrinks meno kūrinius remdamasi trimis kriterijais: meniškumas, naujoviškumas ir temos atitikimas.

Komisija meno kūrinius atrinks ir apdovanojimus paskelbs 2018 m. spalį.

Atrinkti darbai bus eksponuojami Bažnyčios istorijos muziejuje ir internetinėje svetainėje maždaug nuo 2019 m. kovo iki spalio.

Išsamios taisyklės, tinkamumo reikalavimai ir elektroninė registracija pateikiami interneto svetainėje lds.org/artcompetition.