Kodėl kalbu apie pasaulinį dėkingumą

Raselas M. Nelsonas
Bažnyčios Prezidentas

Netikėtas nubudimas

Ar kada nors prabudote vidury nakties turėdami aiškią mintį ar įkvėpimą? Nuo mano, kaip Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios prezidento, tarnystės pradžios patyriau ne vieną nubudimą. Daugelis jų tapo ypatingomis ir šventomis, Dievo siųstomis, akimirkomis. Norėčiau pasidalyti būtent tokiu išgyvenimu, susijusiu su šiandien, 2020 m. lapkričio 20 d., išleista vaizdo žinute.

Prieš kelias savaites vidury nakties pabudau vedamas minties, kad turėčiau sukalbėti Dievui dėkingumo maldą dėl Jo vaikų visame pasaulyje. Mano protą užliejo mintys apie viską, dėl ko turėtume būti dėkingi, ir kad toks padėkos reiškimas galėtų pagydyti mūsų dvasią ir gyvenimą. Po įkvėpimo, prote ir širdyje gimė ypatingos detalės, įskaitant tai, kada ir kaip turėčiau šia žinia pasidalyti. Vaizdo žinutė, kuria dalijuosi šiandien, nėra atsitiktinė, tai dangaus siųsta žinia.

Viena didžiausių Dievo dovanų

Nuo 2018 m., kai pradėjau tarnauti Bažnyčios prezidentu, vienas dalykas, kurį Dvasia nuolat kartojo mano prote, yra tai, kad Viešpats labai nori mums apreikšti Savo sumanymą ir valią. Neapsakoma privilegija gauti apreiškimą yra viena didžiausių Dievo dovanų Jo vaikams. Ši dovana prieinama visiems.

Nesvarbu, kas esate, galite melstis savo Dangiškajam Tėvui ir prašyti pamokymų ir nurodymų savo gyvenimui. Jeigu išmoksite išgirsti Viešpatį per Jo įkvėptas mintis, galėsite gauti nurodymų tiek svarbiuose, tiek mažiau reikšminguose reikaluose.

Esu dėkingas už savo gyvenime patirtą nubudimą, padėjusį man suprasti, kad šiais laikais dangūs išties atviri. Mūsų Gelbėtojas Jėzus Kristus yra didžiausias pavyzdys, kaip reikia paklusti Savo Tėvo valiai ir kad visame kame reikia dėkoti.

Už viską dėkokite

Kaip sakiau savo vaizdo žinutėje, esu priėjęs išvadą, kad skaičiuoti malones yra žymiai geriau nei perskaičiuoti problemas. Nepriklausomai nuo aplinkybių dėkingumas už tekusias privilegijas yra išskirtinis, greitai suveikiantis ir ilgai veikiantis dvasinis vaistas. Paprastai sakant: „Už viską dėkokite“ (1 Tesalonikiečiams 5:18).

Prašau, apsvarstykite mano raginimą per ateinančias septynias dienas socialinės medijos tinklus paversti savo asmeniniu dėkingumo dienoraščiu su prierašu #GiveThanks (liet. „Dėkok“). Prašau, drauge su manimi ir kitais dėkokime Dievui per savo kasdienes maldas. Malda gali atnešti stebuklus. Visi atsigręžkime į Dievą ir dar labiau Juo pasitikėkime.

Dalykitės dėkingumo galia

„Skaičiuoti malones yra žymiai geriau nei perskaičiuoti problemas. Nepriklausomai nuo aplinkybių dėkingumas už tekusias privilegijas yra išskirtinis, greitai suveikiantis ir ilgai veikiantis dvasinis vaistas.“

– Prezidentas Raselas M. Nelsonas


Ši žinia apie gydančią dėkingumo galią skirta visiems. Dalykitės šiuo įrašu ir raginimu su šeima, draugais ir per ateinančias septynias dienas socialinės medijos tinklus užlieti dėkingumo banga.

meme