Krašto vadovų žinia

Visus pasiekianti Viešpaties pagalba

Kviečiu jus aprašyti savo gyvenime pastebėtą Viešpaties pagalbą nuo dabarties į praeitį, kiek tik galite prisiminti

Visus pasiekianti Viešpaties pagalba
Vyresnysis Markas G. Stiuartas, Jungtinė Karalystė
Vyresnysis Markas G. Stiuartas, Jungtinė Karalystė Septyniasdešimties narys Šiaurės Europos krašte

Svarbus mano asmeninės kelionės pas Jėzų Kristų momentas gali būti siejamas su prezidento Henrio B. Airingo1 kvietimu, kuriuo jis skatino klausytojus veikti.

Jis pasakė: „Laiminu jus, kad kiekvieną dieną, jei melsdamiesi prašysite, jums būtų parodyta, kada tą dieną jums padėjo Dievas; laiminu jus, kad tai pamatytumėte, kad pamatę suprastumėte, jog Jis jus veda, nukreipia ir pakelia, ir kad Jis jus pažįsta.“

Jo kvietimas „Kasdien sąmoningai aprašyti savo gyvenime pastebėtą Viešpaties pagalbą“ mane sujaudino.

p3

Priėmiau kvietimą ir nusipirkau mėlyną užrašų knygelę, tapusią brangiu asmeniniu metraščiu, kuriame aprašydavau akimirkas, kai savo gyvenime pastebėdavau Viešpaties pagalbą. Nežinojau, kokia svarbi bus ši maža mėlyna knygelė mano nuolatinėje kelionėje ieškant Jėzaus Kristaus.

Apmąstydamas laikus, kai savo gyvenime pažinau Viešpaties pagalbą, prisiminiau laikotarpį, kai man buvo vienuolika metų. Per nelaimingą atsitikimą man buvo pradurta blužnis. Teko atsidurti ligoninėje ir prieš operaciją be maisto ir gėrimo išbūti visą amžinybę. Gerai prisimenu, kaip gulėdamas didelėje palatoje ankstų rytą jaučiausi pažeidžiamas ir vienišas. Tyliai meldžiau pagalbos, kad sumažinčiau nerimą ir diskomfortą.  Visai netrukus atėjo seselė ir pasiūlė man čiulpti ledo kubelį, įvyniotą į medvilninį tvarstį. Tas palengvėjimas ir atgaiva atrodė kaip prabangi šventė. Tačiau dar svarbiau, kad atpažinau ir pripažinau Viešpaties pagalbą.

p4

Toje ligoninės lovoje išsipildė Psalmyno žodžiai. Tą naktį „ieškojau Viešpaties, Jis išklausė mane ir išgelbėjo mane iš visų mano baimių“2. Nors tai gali atrodyti nereikšminga, į mano bandymą prašyti ir tikėti buvo atsakyta. Ne tik pajutau fizinį palengvėjimą, bet ir jaučiau, kad JIS mane pažįsta.

Nepasakosiu visų savo mėlynoje knygelėje užrašytų patyrimų, bet pasakysiu apie išryškėjusį dėsningumą. Kai prašau, tikiu, kad gausiu,3 ir pripažįstu Jį, mano ryšys su Juo stiprėja. Šis dėsningumas vedė ir tebeveda mane per ligas, išbandymus, neviltį ir skausmą.

p5

Šis dėsningumas puikiai suformuluotas 2022 m. Jaunimo stiprybės vardan temoje4. Mano žmonai Ailsai ir man teko didžiulė garbė dalyvauti Škotijos Mančesterio 2022 m. Jaunimo stiprybės vardan konferencijoje. Matėme, kad šis dėsningumas pasireiškia daugelio dalyvių gyvenime. Viena mergina į tą Jaunimo stiprybės vardan konferenciją atvyko su daugybe sudėtingų klausimų, nesitikėdama, kad į visus juos bus atsakyta. Ji su džiaugsmo ašaromis detaliai pasakojo, kad per šį į Kristų sutelktą renginį į kiekvieną jos klausimą buvo atsakyta. Ji sužinojo, kad Jis ją pažįsta. Ši mergina neseniai buvo pašaukta Jam tarnauti Vokietijos Frankfurto misijoje.

Apaštalas Petras mus kvietė: „[Būkite] visada pasiruošę atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse esančią viltį.“5

p5

Kviečiu jus aprašyti savo gyvenime pastebėtą Viešpaties pagalbą nuo dabarties į praeitį, kiek tik galite prisiminti. Kasdien atpažinkite, pripažinkite ir priimkite pagalbą geriausio Gydytojo, žėrinčios aušrinės Žvaigždės, To, kuris yra „pirma visų daiktų, ir visa Juo laikosi“.6

Aš myliu Jį, garbinu Jį, pasikliaunu Juo, nes prisimenu daugybę kartų, kai gavau asmeninį patvirtinimą, kad Jis mane pažįsta ir myli.

Jėzaus Kristaus vardu, amen.


Išnašos:

1. A steady, upward course – Henry B Eyring, BYU Idaho Devotional September 2001

2. Psalmyno 34:4

3. Mato 21:22

4. Patarlių 3:5–6

5. 1 Petro 3:15

6. Kolosiečiams 1:17