Vyresniojo M. Raselo Balardo patarimas

Vyresniojo M. Raselo Balardo patarimas

2016 m. birželio 23 d. Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Rytų Europos krašto prezidentūra išplatino šį kreipimąsi: 

Birželio mėnesio pradžioje Vyresnysis M. Raselas Balardas iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo dešimtį dienų lankėsi Rytų Europos Krašte. Jį lydėjo vyresnysis Donaldas L. Halstromas iš Septyniasdešimčių prezidentūros ir Vyskupas Dynas M. Deivisas iš Pirmininkaujančiosios vyskupijos. Maskvoje ir Kijeve šie broliai pravedė Kunigijos vadovų konferencijas, kurios per internetą buvo transliuojamos kunigijos vadovams visame Krašte. Jie taip pat aplankė daugelį kitų Krašto miestų, kalbėjo su daugybe šventųjų, susirinkusių į neeilines kuolų ir apygardų konferencijas, misionierių susirinkimus ir dvasines vakarones.

Savo vizito metu vyresnysis Balardas kalbėjo daugeliu temų, bet jo pagrindinė tema buvo misionieriško darbo svarba Bažnyčios augimui visose Rytų Europos šalyse. Jis mokė apie maldos svarbą, – kad tai misionieriško darbo sėkmės raktas, ir pakvietė visus narius iki spalio visuotinės konferencijos paruošti vieną žmogų ar šeimą susitikti su nuolatiniais misionieriais. Mes, kaip Krašto prezidentūra, raginame kunigijos vadovus šiuo apaštalo patarimu dalintis sakramento, kunigijos, pagalbinių organizacijų ir kituose tinkamuose susirinkimuose.

Narius ir toliau kviečiame ir skatiname melstis, kad Viešpats išlietų savo Dvasios ant jų šalies žmonių, kad jie palankiau priimtų Sugrąžintosios Evangelijos žinią. Skatiname narius dėl to melstis asmeniškai, šeimose ir Bažnyčios susirinkimuose.

Kadangi norime Viešpaties palaiminimų, esame tikri, kad kiekvienas narys ras galimybių supažindinti draugus ir pažįstamus su savo tikėjimu. Jei stengsimės įvykdyti vyresniojo Balardo kvietimą, pamatysime Bažnyčios augimą stiprybe ir skaičiumi. Kaip daugelis pranašavusių pasiuntinių, buvusių prieš jį, vyresnysis Balardas matė šviesią Bažnyčios ateitį Rytų Europos šalyse. Mes tikime, kad visa tai, kas vyko iki šiol, yra žymiai šlovingesnio artėjančio darbo įžanga.

Ištikimi jūsų broliai,
Europos Krašto prezidentūra