„Jo čia nėra! Jis prisikėlė“

Prezidento Raselo M. Nelsono Velykų žinia socialinėje žiniasklaidoje

Šį šlovingą Velykų sekmadienį kviečiu jus džiaugsmą atrasti vienoje iš reikšmingiausių frazių Raštuose: „Jo čia nėra! Jis prisikėlė“ (Mato 28:6).

Šis dangaus pasiuntinių pareiškimas šalia tuščio kapo paskelbė, kad, atlikęs Apmokėjimą ir prisikėlęs, Viešpats Jėzus Kristus įveikė mirtį. Vėliau Jis pasirodė Savo apaštalams ir Savo pasekėjus įpareigojo paskelbti pasauliui liudijimą, kad Jis gyvena.

Mums, kaip Viešpaties Jėzaus Kristaus pasekėjams šiomis pastarosiomis dienomis, taip pat buvo pavesta liudyti apie Gelbėtojo Apmokėjimo ir prisikėlimo realumą. Velykų sekmadienis kiekvienam iš mūsų asmeniškai suteikia galimybę sužinoti apie Jo auką, priimti Jo mokymus ir dalytis Jo džiaugsmu.

Šiomis ypatingomis dienomis raginu ieškoti būdų paliudyti apie Gelbėtoją Jėzų Kristų. Nepaisant dabartinių aplinkybių, vis dar galime dalytis džiugia žinia, kad Jis gyvena!

Mieli draugai, aš žinau, kad Jis gyvena. Ir, kadangi Jis gyvena, mes taip pat galime įgyti „ramybę šiame pasaulyje ir amžinąjį gyvenimą ateinančiame pasaulyje“ (DS 59:23). #JoKlausyk