Jo klausyk!

Velykos 2020

Atminkime, kad ir sunkiu metu Jėzus yra šalia. Mes tik turime Jo klausyti.