2017 metai

„Ateikite pas Kristų“

Ateikite pas Kristų

Ištrauka iš Rytų Europos krašto prezidentūros kreipimosi: 

Esame labai dėkingi už jūsų ištikimybę Viešpaties Bažnyčioje. Žinome, kad ir toliau tarnaudami Jam būsite Jo laiminami.

Kurdami šių metų planą pamaldžiai ieškojome, kaip galėtume labiau stiprinti ir plėtoti Bažnyčią visose Rytų Europos Krašto šalyse. Pasirinkome temą, panašią į praeitų metų. Siekiama, kad ši tema būtų įgyvendinama daugelį metų. Viešpats mums įkvėpė žinojimą, kad Bažnyčia šioje pasaulio dalyje klestės, jei augs tiek pavienių narių, tiek šeimų ir skyrių tikėjimas, meilė ir vienybė. Pridėjome du papildomus akcentus.  Pirma, manome, jog svarbu, kad taptume savarankiškesni. Antra, akcentuosime dešimtinės mokėjimo ir atnašų svarbą.  Tai mums, kaip Viešpaties žmonėms, suteiks daugiau džiaugsmo ir ramybės.

Pridėtame dokumente „Ateikite pas Kristų“ pateikiamas gyvenimo pagal Evangeliją modelis, kuris gali padėti mums susitelkti į artinimąsi prie Dievo ir vienam prie kito. Jis kyla iš Kristaus ir šiuolaikinių apaštalų bei pranašų mokymų. Kviečiame jus pasidalinti juo su visais nariais. Tikime, jog nariai, kurie nuoširdžiai priims čia paminėtus dvasinius įsipareigojimus, patirs daugiau ramybės, šviesos ir džiaugsmo savo gyvenime.  Viliamės, kad visi nariai priims kvietimą dalintis Evangelija su šiuo metu neaktyviais nariais ir nepriklausančiais mūsų tikėjimui.  Kviečiame jus tai padaryti iki šių metų spalio visuotinės konferencijos.  Jei tai darysime, Bažnyčia stiprės, o mūsų skyriai ir apylinkės bus pilni meilės bei ramybės. 

Meldžiame nuolatinių geriausių Dangiškojo Tėvo palaiminimų jums.

Nuoširdžiai jūsų broliai,
Rytų Europos Krašto prezidentūra


„Ateikite pas Kristų ir tobulėkite Jame“ 

Aš kasdien artinsiuosi prie Dievo ir Kristaus:

 • melsdamasis savo Dangiškajam Tėvui, dėkodamas ir prašydamas vadovavimo;
 • siekdamas šviesos ir pažinimo per Raštų studijavimą;
 • atmindamas Gelbėtojo gyvenimą ir savo sudarytas sandoras;
 • skirdamas laiko šeimos maldai ir Raštų studijavimui;
 • gyvendamas taip, kad būčiau vertas šventyklos palaiminimų.

Kartu su šeima artinsimės prie Dievo ir kursime glaudesnius tarpusavio santykius:

 • kas savaitę rengdami šeimos namų vakarus;
 • pasiruošdami šabo dienai ir ją švęsdami;
 • mokėdami visą dešimtinę ir dosnias pasninko atnašas;
 • stengdamiesi būti savarankiški tiek dvasiškai, tiek materialiai.

„Raskite avinėlius, ganykite mano avis“

Iki spalio visuotinės konferencijos aš:

 • susidraugausiu ir sugrąžinsiu į aktyvių narių gretas vieną šeimą ar asmenį;
 • susidraugausiu su viena šeima ar asmeniu ir supažindinsiu su misionieriais, kurie juos mokys;
 • kviesiu draugus ir pažįstamus skaityti Mormono Knygą.

„Vienos širdies ir vienos minties“

Aš asmeniškai:

 • rodysiu meilę savo žmonai ar vyrui ir būsiu vienos širdies su savo šeima;
 • susilaikysiu nuo kritikos, ginčų, apkalbų ar blogų žodžių apie kitus;
 • kiekvienam, atėjusiam į bažnyčią, padėsiu jaustis pripažintam, mylimam ir laukiamam.