Kaip sekate kvietimu #JoKlausyk. Vyresnysis Kukas

Dažniausiai pats reikšmingiausias apreiškimas, kurį gaunu, yra skirtas padėti man pašaukime padėti kam nors kitam. Šventoji Dvasia labai nori mus palaiminti, paguosti ir nuraminti, bet taip pat ir duoti atsakymus bei supratimą. Kai buvau vyskupas, man paskambino viena pora.

Jų balse girdėjosi skubumas. „Turime tuojau pat su jumis susitikti. Tuo metu laukiau skrydžio į Niujorką, į verslo susitikimą. Pasakiau: „Atvažiuokite“.

Atsiklaupiau ir pasimeldžiau, suprasdamas, kad visai neturiu laiko, ir per Šventąją Dvasią gavau apreiškimą: „Štai kokia jų problema, ir štai ką turėtum jiems patarti“.

Jiems atvykus paaiškėjo, kad problema būtent tokia ir būtent tai reikia jiems patarti. Noriu pasakyti, kad kai tarnaujate kitiems ir reikia palaiminti ką nors kitą, būtent tada mums dažniausiai liudija Šventoji Dvasia.

Ar kam nors tarnaujate, ar esate misionierius, mokytojas, ar mokote vaikus, jaunimą, ar ką nors kitą ir žinote, kad jums būtinas tam tikras ypatingas dvasinis palaiminimas, būtent tada dažniausiai pasireiškia Šventoji Dvasia. Patyriau, kad Ji tikrai pasireiškia. Tada girdžiu Jos balsą, kuris perduoda man reikalingus nurodymus.