Jo klausyk!

Kaip galiu Jį išgirsti?

Raštuose Dievas dažnai Savo Sūnų Jėzų Kristų pristatydavo tokiu raginimu: „Jo klausyk“. Kaip galime išgirsti Viešpaties balsą? Kaip galime Jį geriau ir dažniau girdėti? Kaip skamba Jo balsas ir ar galime būti tikri, kad iš tikrųjų Jį girdime?

Kviečia melstis už aplinkinius ir ištiesti jiems pagalbos ranką

Tyliomis akimirkomis gauna įkvėpimą

Sako, kad meilė yra tiltas, jungiantis su Gelbėtoju

Siekia asmeninių, niekam nematomų, pasišventimo išraiškų

Sako, kad galime gauti Viešpaties nurodymus

Sako, kad Viešpats yra pasirengęs mus vesti.

Sako, kad visada turėtume būti pasirengę priimti raginimą #JoKlausyk

Sako, kad raginimą  #JoKlausyk galime priimti skaitydami Šventuosius Raštus