Kaip priimu raginimą #JoKlausyk. Vyresnysis Ronaldas A. Resbandas

Apreiškimu per tą Raštų ištrauką sužinojau, kad Viešpats norėjo, jog vykčiau būtent ten. Labai stipriai jaučiau, kad Raštų skaitymas ir sekimas Šventosios Dvasios raginimais yra geriausi būdai išgirsti Viešpaties Dvasią savo gyvenime. Savo „Evangelijos bibliotekos“ programėlėje turiu visą skyrių, pavadintą „Manieji Šventųjų Raštų apreiškimai“.

Ši istorija, kurią papasakosiu, įvyko, kai man buvo 19 metų. Tuo metu… su nerimu laukiau savo misijos pašaukimo. Mano tėvas tarnavo misijoje Vokietijoje, mano brolis tarnavo misijoje Vokietijoje. Aš norėjau tarnauti misijoje Vokietijoje.

Nuėjau prie mūsų pašto dėžutės ir… joje buvo Bažnyčios prezidento laiškas. „Vyresnysis Ronaldai A. Resbandai, esate pašauktas tarnauti misionieriumi Rytinių valstijų misijoje, kurios biuras yra Niujorko mieste, Niujorko valstijoje.“ „Ne! Ne! Aš turiu vykti į Vokietiją!“ Buvau prislėgtas, buvau nusivylęs. Tada pasakiau: „Turėčiau pakeisti savo požiūrį į tai.“ Taigi nuėjau į miegamąjį ir čiupau Doktriną ir Sandoras. Atsiverčiau ir ėmiau skaityti. Ir norėčiau jums perskaityti tik dviejų 100-ojo skyriaus eilučių žodžius. 3-ia 100-ojo skyriaus eilutė.

Tarsi Viešpats kalbėtų su manimi: „Štai, šioje vietovėje, aplinkinėse srityse, aš turiu daug žmonių; ir šios rytinės žemės aplinkinėse srityse bus atvertos veiksmingos durys. Todėl aš, Viešpats, leidau jums atvykti į šią vietą; nes tai man buvo reikalinga dėl sielų išgelbėjimo.“

Aš ką tik buvau pašauktas į Rytinių valstijų misiją, ir štai Viešpats sako: „Aš pašaukiau tave į rytines žemes.“ Ir staiga mano požiūris pasikeitė dėl pašaukimo būti misionieriumi ne Vokietijoje, o vykti į Rytines valstijas ir Niujorko miestą. Apreiškimu per tą Raštų ištrauką sužinojau, kad Viešpats norėjo, jog vykčiau būtent ten.