Kaip priimu raginimą #JoKlausyk

Kaip jūs priimate raginimą #JoKlausyk? Anot vyresniojo Gongo mes galime išgirsti Viešpaties baldą ir pajusti Jo meilę tarnaudami kitiems asmeniškai.

Viena didžiausių Viešpaties mums duotų privilegijų yra galimybė padėti Jo sūnums ir dukterims. Kai stengiamės ištiesti pagalbos ranką tarnaudami aplinkiniams, Viešpats dovanoja dar daugiau

Savo meilės jiems, taigi ir mums. Manau, mes girdime Jo balsą. Kai meldžiame pagalbos aplinkiniams pajuntame Jį kitaip, nes tai maldos, į kurias Jis labiausiai nori atsakyti. Kai pasinaudojame privilegija asmeniškai vienas kitam ištiesti pagalbos ranką, kiekvienas asmeniškai pajuntame Viešpaties meilę. Aš mokausi, kaip tai pasakyti ispaniškai.

Suvokimas, kad Jis mus myli, kiekvieną iš mūsų asmeniškai, yra tikra tiesa.