Šeimos namų vakaro pamoka

Meilė namuose

 | Idėjos pamokai | Mažesniems vaikams | Vyresniems vaikams


Daina: „Meilė kai namuos“ (Giesmės, 164: muzika, žodžiai)

Veikla

Meilė

Vaizdo siužetas anglų arba rusų kalba: „Kaip myliu tave?“

Prieš šią pamoką kiekvienam šeimos nariui parašykite raštelį išreikšdami jiems savo meilę. Raštelius padėkite ten, kur šeimos nariai nesunkiai galėtų juos rasti, pvz., jų pietų dėžutėje, ant pagalvės ar jų kišenėje.

Paprašykite kieno nors perskaityti Raštų eilutę – DS 2:1–3. Kartu su šeimos nariais aptarkite, kaip jie supranta šiuos žodžius. Tada perskaitykite, ką apie tai pasakė prezidentas Haroldas B. Ly:

„Jei šiuo mirtingojo gyvenimo metu vaikų širdys neatsigręš į tėvus, o tėvų širdys neatsigręš į vaikus, Jam atėjus žemė bus visiškai sunaikinta. Dar nebuvo tokio laikotarpio, kad pastarųjų dienų šventųjų namuose ir bendrai pasaulyje tiek daug visko reikėtų. Daugiausia jaunimą kamuojančių bėdų kelia nesutarimai namuose. Jei norime, kad pasaulis būtų išgelbėtas, o žmonės – pasiruošę Viešpaties atėjimui, tėvų širdys turi būti atgręžtos į vaikus, o vaikų – į tėvus“ (“Love at Home”, Teachings of Presidents of The Church: Harold B. Lee, Chapter 14).

Aptarkite tokius klausimus:

  • Ar visada lengva mylėti šeimos narius?
  • Kodėl kartais tai sunkiau, nei mylėti ką nors kitą?

Paaiškinkite, kad lengva būti pagarbiam ir maloniam su draugais ir kitais žmonėmis, su kuriais netenka gyventi, bet ne visada lengva būti maloniam ir mylėti artimiausius mums žmones – mūsų šeimos narius. Kartais vienas šeimos narys pasako arba padaro kažką, kas įžeidžia kitus šeimos narius ir gali sukelti blogus jausmus. Pasistengę galime nugalėti tuos blogus jausmus.

Paklauskite:

  • Kaip galima padėti meilei augti mūsų šeimoje? (Melstis vieni už kitus, atsiliepti teigiamai apie vienas kitą, tarnauti vienas kitam, prisiminti smagius momentus ir t. t.)

Išsiaiškinkite, ar šeimos nariai surado jūsų paliktus raštelius. Tegu kiekvienas šeimos narys pasako, kaip jautėsi skaitydamas jam parašytą raštelį.

  • Ar dėl to diena tapo geresnė?

Paprašykite šeimos narius ant popieriaus lapelių užrašyti, ką dar kiti gali padaryti dėl jų, kad tai jiems padėtų ir už tai jie būtų dėkingi. Pabrėžkite, kad tai turėtų būti nežymi, bet reikalinga pagalba. Tegu jie lapeliuose užrašo savo vardą ir sudeda juos į dėžutę arba indą.

Po to perskaitykite 3 Nefio 14:12 arba Mato 7:12, ir tegu šeimos nariai pasako, kaip jie suprato, ko jų prašo Jėzus. Paaiškinkite, kad tarnavimas ir aukojimasis dėl kito žmogaus dažniausiai sustiprina mūsų meilę jam.

Paprašykite šeimos narius papasakoti pavyzdžių iš jų pačių ar kitų žmonių gyvenimo, kai tarnavimas sustiprino meilę arba padėjo nugalėti pavydą.

Pasiūlykite kiekvienam šeimos nariui išbandyti šį principą. Pasakykite šeimai, kad to nereikalaujate, bet kiekvienas šeimos narys iš indo arba dėžutės gali paimti kiek tik nori lapelių ir patarnauti, darant tai, kas juose nurodyta. (Jei žmogus ištraukia savo lapelį, gali jį grąžinti ir traukti kitą.) Tegu eksperimento dalyviai stebi rezultatus ir per kitą šeimos vakarą pasidalina įspūdžiais.

Pamoką užbaikite cituodami prezidentą Haroldą B. Ly:

„Laimė ateina nesavanaudiškai tarnaujant kitiems. O laimingi namai yra tie, kuriuose kasdien stengiamasi kitą padaryti laimingą“ (“Love at Home”, Teachings of Presidents of The Church: Harold B. Lee, Chapter 14)

Pasiūlykite šeimos nariams visą savaitę vienas kitam rodyti tik meilę, kad ir kaip šie elgtųsi.

Paliudykite, kaip svarbu, kad šeimoje būtų stipri meilė.


Vaišės: Medaus irisai  

Gilioje sunkioje keptuvėje sumaišykite 350 g grietinėlės su 700 g medaus. Įpilkite 170 g cukraus. Virinkite ir maišykite, kol cukrus ištirps ir mišinys užvirs. Uždenkite keptuvę ir pavirkite 1 minutę. Atidenkite. Virkite nemaišydami, kol saldainis įkais iki 290°C (minkštos plutos stadijos). Sviestu ištepkite negilią kepimo skardą.

Į sviestu išteptą skardą supilkite saldainio mišinį. Vėsinkite 5 minutes. Saldainio kraštus suverskite į vidurį. Saldainiui pakankamai atvėsus, sviestu išsitepkite rankas ir saldainį traukdami tempkite, kol masė ims raukšlėtis. Saldainį susukite į virveles, o tada supjaustykite gabaliukais.

Vaišės