Šeimos namų vakaro pamoka

Talentai ir dovanos

Idėjos pamokai | Mažesniems vaikams | Vyresniems vaikams


Daina: „Tiek visko gavęs“ (Giesmės, 122)

Veikla

Šeima koncertuoja

Prieš šeimos namų vakarą paprašykite kiekvieną šeimos narį pasiruošti papasakoti apie žmogų, kuris jų gyvenimą palaimino savo dovanomis arba talentais. Paprašykite šeimos narius tai padaryti šeimos vakaro pradžioje.

Paklauskite:

  • Kodėl Viešpats duoda mums talentus ir dovanas?

Paaiškinkite, kad talentai ir dovanos mums yra duotos tam, kad padėtų įvykdyti savo misiją šioje Žemėje ir laiminti kitų žmonių gyvenimą.

Tegu kas nors papasakoja palyginimą apie talentus, aprašytą Mato 25:14–30. Paaiškinkite, kad šiame palyginime naudotas „talentas“ reiškia Jėzaus laikais naudotų pinigų sumą, bet taip pat jis simbolizuoja mūsų turimas dovanas arba sugebėjimus.  Paklauskite:

  • Ko šis palyginimas moko mus apie talentus ir dovanas?

Pabrėžkite, kad turime pareigą Dangiškajam Tėvui, sau ir kitiems kuo labiau išvystyti savo talentus ir dovanas. Talentų ir dovanų vystymas reikalauja atkaklumo, drąsos ir kantrybės, tačiau suteikia didelio džiaugsmo ir mums atveria naujas galimybes.

Paaiškinkite, kad mūsų žodžiai ir veiksmai gali padėti arba trukdyti vystyti savo talentus. Paklauskite:

  • Kokiais būdais kartais kliudome žmogui vystyti savo talentus?
  • Kaip savo pozityviu nusiteikimu ir palaikymu galime padėti kam nors vystyti savo talentus?

Perskaitykite Doktrinos ir Sandorų 46:8–12. Atkreipkite dėmesį, 12 eilutėje sakoma: „Vieniems duodama viena, kitiems duodama kita, kad taip būtų nauda visiems“. Šią mintį palyginkite su vaisių salotomis, kur kiekvienas vaisius kitų ingredientų skonį papildo kažkuo ypatingu. Arba galite palyginti tai su choro, kuris atlieka kūrinį, skirtingais balsais. Jei kas nors šeimoje groja pianinu, sugrokite „Šventieji, šen“ (Giesmės, 19), 3 ir 4 eilučių alto partiją. Atkreipkite dėmesį, kaip blankiai tai skamba be kitų garsų. Tada sugrokite kitas tų pačių eilučių dalis iš pradžių be alto, o po to – su alto ir atkreipkite dėmesį, kaip visų natų grojimas papildo giesmės muzikos visumą.

Kiekvieną šeimos narį paprašykite įvardyti bent vieną turimą talentą ir po bent vieną kiekvieno kito šeimos nario talentą.

Pakvieskite šeimos narius ieškoti kituose talentų ir kasdien nuoširdžiai juos girti.


Vaišės: Vaisių salotos

Kubeliais supjaustykite 1 obuolį, 1 kriaušę ir 1 bananą. Sumaišykite su vynuogėmis ir braškių jogurtu. 

Vaišės