Šeimos namų vakaro pamoka

Kaip visuomet atminti Gelbėtoją?

Idėjos pamokai | Mažesniems vaikams | Vyresniems vaikams


Daina: „Apstulbintas Jėzaus malonės“ (Giesmės, 100: muzika, natos)

Veikla

Gelbėtojas

„Jeigu jūs visuomet mane prisiminsite, mano Dvasia bus su jumis.“

3 Nefio 18:7

Prieš pamoką atspausdinkite šią lentelę. Sukarpykite ją į 9 korteles.

Šeimos nariams priminkite, kad priimdami sakramentą mes pasižadame visada atsiminti Gelbėtoją. Paklauskite:

  • Ką, jūsų manymu, reiškia „visada Jį atminti“?

Atidžiai įsiklausykite į atsakymus. Tada šeimos nariams pasakykite, kad vyresnysis D. Todas Kristofersonas iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo pasiūlė tris aspektus, nusakančius, ką reiškia „visuomet jį atminti“ (D. Todd Christofferson, “To Always Remember Him”, Liahona, April 2011).

Šeimą padalinkite į tris grupes ir kiekvienai grupei duokite po kortelę su vienu iš trijų joje užrašytų aspektų. Šeimos nariams parodykite tris korteles su Raštų nuorodų rinkiniais ir tris korteles su ištraukomis iš vyresniojo Kristofersono kalbos. Paprašykite šeimos narius surasti, koks Raštų nuorodų rinkinys ir kokia kalbos ištrauka yra susieti su jiems duotoje kortelėje užrašytu aspektu.

Aptarimą užbaikite šiais vyresniojo Kristofersono kalbos žodžiais: „Visuomet atminkime jį – „kad Jo Dvasia visuomet būtų su [mumis]“ (DS 20:77)“.

Paklauskite:

  • Kodėl taip svarbu ir pravartu visad su savimi turėti Šventąją Dvasią?

Paprašykite šeimos narius papasakoti, kaip jie buvo palaiminti, nes stengėsi atminti Jėzų Kristų.

Pasidalinkite savo liudijimu apie tai, kokią įtaką Gelbėtojas daro jūsų gyvenime.

Papildomas patarimas:

Šeimos narius paprašykite perskaityti Helamano 12:1–5 ir aptarkite, kodėl kartais taip lengva pamiršti Viešpatį. Aptarkite:

  • Kaip galime atsispirti pagundai pamiršti Viešpatį?

Paprašykite šeimos narius papasakoti, ką jie daro, stengdamiesi užtikrinti, kad Gelbėtojas būtų neatsiejama jų gyvenimo dalis.

Perskaitykite vieną iš šių kalbų:

  1. Henris B. Airingas, „O atminkite, atminkite“ (2007 m. spalio visuotinė konferencija)
  2. Klaudijus R. M. Kosta, „Kad jie visuomet atmintų Jį“ (2015 m. spalio visuotinė konferencija)
  3. Džeritas V. Gongas „Visuomet Jį atminti“ (2016 m. balandžio visuotinė konferencija)

Vaišės: Pieniškas vaisių kokteilis

Į plaktuvą įdėkite šaldytą bananą ar bet kokį kitą mėgstamą vaisių. Įpilkite pieno. Didžiausiu greičiu suplakite iki putų. 

Vaišės