Šeimos namų vakaro pamoka

Kaip visuomet atminti Gelbėtoją?

Idėjos pamokai | Mažesniems vaikams | Vyresniems vaikams


Daina: Papasakok man apie Jėzų“ (Vaikiškų dainelių knyga, p. 36: muzika, natos)

Veikla

Gelbėtojas

„Jeigu jūs visuomet mane prisiminsite, mano Dvasia bus su jumis.“

3 Nefio 18:7

Parodykite mirusių ar toli gyvenančių šeimos narių ar artimų šeimos draugų nuotraukų. Paklauskite:

  • Ar mylite šiuos žmones?
  • Ar džiaugiatės juos matydami?
  • Kas jums padeda juos prisiminti? (Kai dėl jų kažką padarote, skaitote jų laiškus arba dienoraščius, kalbate apie juos, paskambinate jiems, rašote jiems laiškus, atvirutes ir pan.)
  • Ar yra buvę, kad jausdamiesi vieniši, išsigandę, nuobodžiaudami ar išgyvendami kitus nemalonius jausmus prisiminėte kokį nors žmogų ir tai padėjo jums pasijausti geriau?

Pasakykite vaikams, kad dabar jiems perskaitysite istoriją apie mergaitę, kuri kai ką prisiminė, ir tai jai padėjo pasijausti geriau. Atsisiųskite PDF.

Mergaitė

Vaikų paklauskite:

  • Ką tokį prisiminė Leinė?
  • Ką po to ji pajautė? (Ramybę ir laimę.)
  • Kodėl ji tai pajautė? (Nes ji žinojo, kad Jėzus ją myli, ir jautė, kad ir ji myli Jį.)

Paaiškinkite, kad Jėzus mums įsakė visada Jį prisiminti, nes nori, kad būtume laimingi. Kiekvieną kartą priimdami sakramentą pasižadame, kad prisiminsime Jį.

Priminkite vaikams, kad pamokos pradžioje jų paklausėte, kas padeda jiems prisiminti mylimus žmones. Paklauskite:

  • Kas jums padės prisiminti Jėzų?
  • Ar mes galime daryti tą patį, ką darome stengdamiesi prisiminti savo artimuosius ir draugus, – skaityti Jo laiškus ir dienoraščius, kalbėtis su Juo, paskambinti Jam, rašyti Jam laiškus ir atvirutes?

Padėkite vaikams suprasti, kad, norėdami ką nors padaryti dėl Jėzaus, mes galime tarnauti žmonėms, mes galime skaityti Raštų istorijas, tarsi skaitytume Jo laiškus ir dienoraščius, galime klausytis Bažnyčios vadovų ir per juos gauti žinias iš Jėzaus, tarsi Jis būtų jums atsiuntęs laišką, mes galime melstis Jam, tarsi skambintume Jam telefonu, galime rašyti Jam skirtas žinutes savo dienoraščiuose, mes netgi galime dainuoti apie Jį (kaip ir padarėme šios pamokos pradžioje). Ir tai padarys mus laimingus, tai padės mums būti geresniais žmonėmis. Ir Jėzus taip pat bus laimingas.

Pasakykite savo šeimai, kaip Jėzaus atminimas padeda jums būti geresniu žmogumi ir būti laimingu.


Vaišės: Pieniškas vaisių kokteilis

Į plaktuvą įdėkite šaldytą bananą ar bet kokį kitą mėgstamą vaisių. Įpilkite pieno. Didžiausiu greičiu suplakite iki putų. 

Vaišės