Jo klausyk!

Kaip galiu Jį išgirsti?

Raštuose Dievas dažnai Savo Sūnų Jėzų Kristų pristatydavo tokiu raginimu: „Jo klausyk“. Kaip galime išgirsti Viešpaties balsą? Kaip galime Jį geriau ir dažniau girdėti? Kaip skamba Jo balsas ir ar galime būti tikri, kad iš tikrųjų Jį girdime?